schuldig
beschaamd
verlamd van angst
bagatelliseren
geheim
overleven
isolement
blokkeren
dissociëren
wantrouwen
continue onrust
zelfmoordgedachten

Ik voelde me zo SCHULDIG en BESCHAAMD.

Onbegrijpelijk? Waarom had ik dat laten gebeuren?
Waarom had ik niet GETIERD of GEVOCHTEN; Waarom was ik VERLAMD VAN ANGST?
Waarom heb ik die 2 oudere onbekende jongens gewoon hun gang maar laten gaan?

44 jaar lang heb ik mijn misbruikervaring GEBAGATELLISEERD.
Het was makkelijker om te denken dat het maar een spelletje was.
Dat werd mijn overlevingsstrategie. Het werd MIJN GEHEIM, mijn zwarte vlek.

Ik leefde hierdoor in mijn eigen dimensie.
Vaak omschreef ik het als mijn luchtbel. Mijn veilige plek.

Mijn eigen binnenwereld was één groot slagveld en de buitenwereld voelde vreemd en beangstigend.
Grijs en kleurloos.
Ik kon enkel maar OVERLEVEN en geraakte hierdoor in een ISOLEMENT.
Zelfs binnen mijn liefdevol gezin en warme familie voelde ik me een buitenstaander.

Bij de kleinste fysieke aanraking BLOKKEERDE ik.

Ik DISSOCIEERDE vaak en besefte pas tijdens mijn herstelproces dat ik een PSYCHISCHE DWARSLAESIE had opgelopen;
dat ik TRAUMASEKSUEEL was, ingevolge het seksueel misbruik dat me als 5 jarig meisje was overkomen.

Ik WANTROUWDE iedereen en kon me hierdoor emotioneel niet verbinden met mensen rondom mij.
CONTINUE ONRUST in mijn hoofd zorgde vaak voor ZELFMOORDGEDACHTEN.

Vele ups en downs passeerden de revue. Met als absoluut dieptepunt een heel zware depressie enkele jaren geleden. Heb enorm hard gewerkt om er toen weer bovenop te geraken maar mijn geheim bleef nog steeds diep in mezelf bewaard. Na deze zware periode heb ik voor mezelf beslist dat het zo niet verder kon. Ik wilde mijn geheim onthullen, EROVER PRATEN.


Tijdens mijn hersteltraject ontrafelden we al die knopen diep in mezelf en zochten we naar het herstel van de verbindingen die tijdens die éne seconde foutief verbonden raakten. We gingen tot in de kern van het misbruik en reconstrueerden de ervaring.


Na het doorlopen van mijn hersteltraject voelde ik me eindelijk vrij. Het misbruik ligt nu achter me. Het is een herinnering geworden die niet meer zoveel gevoelens oproept. Ik voel me geen slachtoffer meer maar een misbruik-overlever. En daar ben ik fier op.


Het heeft me uiteindelijk de kracht gegeven om als ervaringsdeskundige mijn levensles te willen doorgeven aan anderen. Het voelt fantastisch om zo een negatieve ervaring te kunnen ombuigen tot iets positiefs.


Als ik dit zelf niet had meegemaakt dan had ik nooit de stap durven zetten naar de hulpverlening binnen de traumaseksualiteit.

mijn levensexpertise en opleidingen

 • Ervaringsdeskundige
 • Het innerlijk kind therapie
 • Positieve psychologie
 • Relatiecoach
 • Opleiding HSP
 • Vorming suïcidepreventie – praten over zelfdoding
 • Verwerking van mishandeling & misbruik

 • Veiligheid als hoeksteen van de traumatherapie

 • Traumaseksuologie I

 • Traumaseksuologie II 

 • Traumaseksuologie III
 • Jaaropleiding integratieve traumatherapie (i.o.)